Program İçeriği (24 saat / 6 hafta)

 

 

Akademik Program Koordinatörü:
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker

1.Ders: Dijital Dönüşüm

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları

 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol

 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü

 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri

2. Ders: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak

 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek

 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü

 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi

3. Ders: Dijital Ekosistem ve Sosyal Medyada Tüketici Deneyimi

 • Sosyal medya iletişiminde yaklaşım yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde strateji yaratmak 

 • Sosyal medya iletişiminde kapsam ve içerik yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde deneyim yaratmak

 • Sosyal medya iletişimini yönetmek

 • Sosyal medya iletişiminde ölçümleme

4.Ders: Display Reklamın Markalaşma Sürecindeki Yeri ve Önemi 

 • Display reklam kullanım amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Banner

 • Rich Media

 • Advertorial

 • Sponsorluk

 • Text link

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil display

5.Ders: Online Video

 • Online video reklamının amaçları 

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  -  Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  -  Seeding 
  -  Display entegre çalışmalar
  -  Sponsorluk 

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil video

 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler

6.Ders: Performans Pazarlaması

•    Performans pazarlamasının amaçları

•    Değişen satın alma kavramları

•    Affiliate marketing nedir? 

•    Sistem nasıl çalışır?

•    Başarılı örnekler  

7.Ders: SEO / SEM

SEO (Search Engine Optimization)
- SEO Nedir?
- Arama Motorları Geçmişi
- Google Güncellemeleri
- SEO vs. Diğer Kanallar
- Kelime Araştırması
- Kullanıcı Davranışına Göre Arama Sorguları
- Zengin Kartlar
- Google Sayfamı Nasıl Görüyor?
- Sayfa Başlığı / Açıklaması
- Heading Etiket Yapısı
- Sayfa İçeriği
- URL Yapısı
- Breadcrumbs / Site İçi Linkleme Ve Kategorizasyon Yapısı Oluşturma
- Sayfa Durum Kodları Ve Protokolleri
- Canonical Etiketi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?
- SEO Uyumlu Pagination Yapısı Kurma
- Site Haritası ve Robots.txt
- NoFollow vs. NoIndex
- Site Hızı
- Resim Optimizasyonu
- Mobil Uyumluluk
- Mobile First Indexing


SEM (Search Engine Marketing)
- Kampanya Yapılandırma
- Reklam Sıralaması ve Kalite Puanı
- Yatırım Getirisi, Hedef ve Dönüşüm Takibi
- Esnek Teklif Stratejileri
- Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları
- Görüntülü Reklamlar
- Yeniden Pazarlama
- Diğer Kampanya Türleri
- Reklam Performansı Takibi
- Yardımcı Araçlar ve Raporlama

8.Ders: Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim

 • Sosyal medyanın amaçları

 • Sosyal medya reklamcılığı

 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları

 • Mobil sosyal medya

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

  • Sosyal Medya Yönetimi

  • Sayfa yönetimi

 • Hesaplar arası koordinasyon

 • Kreatifin performansa etkisi

 • Başarılı Örnekler (SM kanalları)

9. Ders: İçerik Pazarlaması

 • İçerik pazarlaması nedir? 

 • Yeni bir şey midir?

 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?

 • Neden gelişmektedir?

 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?

 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

      - İçerik fazlalığı
      - Organik erişim
      - Gereksiz ve etkisiz içerik

 • Başarılı örnekler

10.Ders: Oyun İçi Reklam ve Espor

Oyun içi reklam

 • Oyun içi reklamın amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Mobil gaming

 • Başarılı örnekler

 ESpor

 • Oyun’dan Espor’a nasıl geldik?

 • Dijital Oyun ve Espor nedir?

 • Global ve Yerel Sektör bilgileri 

 • Dijital Oyun ve Espor içeriğinin önemi

 • Markaların ve Tüketicilerin Dijital Oyun ve Espor Ekosistemindeki Yeri

11.Ders: Ölçümleme ve Medya Planlama

 • Medya planlama stratejinin neresinde?

 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? (Ratecard, hedefler, vb.)

 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama

 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon

 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)

 • Örnekler

12. Ders: Dijital Kampanya Stratejisi, MIXX Ödüllü Projeler

 • Her şeyin özü brief

 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)

 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)

 • Dijital strateji oluşturmak (Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)

 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?

 • Önemli etkenler (creative vb.)

 • Örnek strateji ve kampanyalar (iyi işler – 10. MIXX Awards Türkiye başarılı proje örnekleri)