top of page

Program İçeriği

 

 

Akademik Program Koordinatörü:
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker

1.Hafta: Türkiye'de dijital medya sektörüne genel bakış

1.Bölüm: Giriş 
 • Eğitimin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme

 • Dijital reklam yatırımları

 • Kullanıcı rakamları

 • Dijitalin pazarlama bileşenleri içinde özel bir yeri var mıdır?

 • Dijital pazarlama eko-sistemi

 • Sektördeki yeni trendler ve bunların pazarlama iletişimine etkisi

 • Brief

2.Bölüm: Dijital Dönüşüm

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları

 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol

 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü

 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri

3.Bölüm: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları

 

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak

 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek

 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü

 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi

2. Hafta: Dijital Ekosistem ve Sosyal Medyada Tüketici Deneyimi

3.Hafta: Display Reklamcılık ve Online Video

 • Sosyal medya iletişiminde yaklaşım yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde strateji yaratmak 

 • Sosyal medya iletişiminde kapsam ve içerik yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde deneyim yaratmak

 • Sosyal medya iletişimini yönetmek

 • Sosyal medya iletişiminde ölçümleme

​​​

 1. Bölüm: Display Reklamın Markalaşma Sürecindeki Yeri ve de Önemi...

 • Display reklam kullanım amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Banner

 • Rich Media

 • Advertorial

 • Sponsorluk

 • Text link

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil display

 2. Bölüm: Online Video

 • Online video reklamının amaçları 

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  -  Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  -  Seeding 
  -  Display entegre çalışmalar
  -  Sponsorluk 

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil video

 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler

4. Hafta: Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim

 • Sosyal medyanın amaçları

 • Sosyal medya reklamcılığı

 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları

 • Mobil sosyal medya

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

  • Sosyal Medya Yönetimi

  • Sayfa yönetimi

 • Hesaplar arası koordinasyon

 • Kreatifin performansa etkisi

 • Başarılı Örnekler (SM kanalları)

 

6. Hafta: Arama Motoru Reklamcılığı ve Performans Pazarlaması

5. Hafta: Content Marketing ve Native Advertising

 1.Bölüm: İçerik Pazarlaması

 • İçerik pazarlaması nedir? 

 • Yeni bir şey midir?

 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?

 • Neden gelişmektedir?

 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?

 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

      - İçerik fazlalığı
      - Organik erişim
      - Gereksiz ve etkisiz içerik

 • Başarılı örnekler

 

 

 2.Bölüm: Native reklam

 

 • Native reklamın içerik pazarlamasından farkı nedir?

 • Native reklam yeni midir? 

 • Native reklam türleri nelerdir?

 • Neden tercih edilir?

 • Hangi platformlarda kullanılır?

 • Native reklamın mobildeki kullanımı

 • Başarılı örnekler

 

 

1. Bölüm: Arama motoru reklamcılığı

•    Search

•    SEM & fiyatlandırma 
•    Modeller hakkında bilgi ve püf noktaları 
•    Başarılı Örnekler 
•    SEO’nun önemi ve yöntemleri
•    Başarılı bir e-ticaret öyküsü

 

2. Bölüm: Performans pazarlaması 
 

•    Performans pazarlamasının amaçları
•    Değişen satın alma kavramları 
•    Affiliate marketing nedir? 
•    Sistem nasıl çalışır?
•    Başarılı örnekler  

7. Hafta: Digital Audio, Gaming ve E-spor

1. Bölüm: Digital Audio
2. Bölüm: Oyun içi reklam

 • Oyun içi reklamın amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Mobil gaming

 • Başarılı örnekler

3. Bölüm: E-Spor

 • Oyun’dan Espor’a nasıl geldik?

 • Dijital Oyun ve Espor nedir?

 • Global ve Yerel Sektör bilgileri 

 • Dijital Oyun ve Espor içeriğinin önemi

 • Markaların ve Tüketicilerin Dijital Oyun ve Espor Ekosistemindeki Yeri

​​

8. Hafta: Veri ve Programatik

1.Bölüm:  Veri ve verinin pazarlamadaki yeri/önemi

 

 • Büyük veri nedir?

 • Nasıl toplanır?

 • Nasıl entegre edilir ve nasıl kullanılır?

 • Hedefleme nedir?

 • Büyük veri bireysel reklama nasıl dönüşür?

 • Başarılı örnekler

2.Bölüm: Programatik satın alma
 • Programatik satın alma nedir?

 • RTB nedir?

 • Sistem nasıl işler?

 • Büyük veri programatikte nasıl kullanılır?

 • Programatik, reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) nasıl etkiler?

 • Dynamic Creative Optimization nedir?

 • Başarılı örnekler

9. Hafta: Dijital Kampanya Stratejisi, MIXX Ödüllü Projeler Ve Workshop

 • Her şeyin özü brief

 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)

 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)

 • Dijital strateji oluşturmak (Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)

 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?

 • Önemli etkenler (creative vb.)

 • Örnek strateji ve kampanyalar (iyi işler – Mixx caseler)

 • Şimdi sıra sizde.. (Workshop)
   

10. Hafta: Ölçümleme ve Medya Planlama

 • Medya planlama stratejinin neresinde?

 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? (Ratecard, hedefler, vb.)

 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama

 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon

 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)

 • Örnekler

 • Şimdi sıra sizde (medya planlama workshop)

11. Hafta: Geleneksel Mecraların Dijitalleşmesi ve Trendler ve Influencer Pazarlaması

1. Bölüm: Geleneksel Mecraların Dijitalleşmesi & Trendler

 • TV

 • Gazete-dergi

 • Radyo

 • Outdoor

 • Trendler ( IoT, Voice assistants, Voice search, AI, Extended reality / mixed reality, AR/VR, Smart TV vb. gibi.)

2. Bölüm: Influencer Pazarlaması

12. Hafta: Proje Sunumları

Öğrendiklerimizi test etme zamanı

 

bottom of page