Program İçeriği

 

 

Akademik Program Koordinatörü:
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker

ÖNEMLİ NOT:

 • 36 saatlik ve 72 saatlik eğitimlerin ilk 13 dersi ortak olarak yapılır. Programda ortak olan dersler bordo, sadece 72 saatlik Sertifika Programı'nda yer alan dersler mavi olarak gösterilmiştir. 

 • Her iki programı da devam koşulunu yerine getirerek tamamlayan katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilecek Katılım Belgesi'ni almaya hak kazanır. 

 • 36 saatlik programın katılımcıları program sonundaki Online Değerlendirme Testi'ni başarıyla geçmeleri halinde Başarı Belgesi alır.

 • 72 saatlik programın katılımcıları ise tüm koşulları yerine getirmeleri halinde BÜYEM tarafından verilecek sertifikayı almaya hak kazanır.

Giriş: Türkiye'de dijital medya sektörüne genel bakış 

3 Kasım Salı 19.00 - 20.00

 • Eğitimin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme

 • Dijital reklam yatırımları

 • Kullanıcı rakamları

 • Dijitalin pazarlama bileşenleri içinde özel bir yeri var mıdır?

 • Dijital pazarlama eko-sistemi

 • Sektördeki yeni trendler ve bunların pazarlama iletişimine etkisi

 • Brief

1.Ders: Dijital Dönüşüm 3 Kasım Salı 20.00 - 22.00

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları

 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol

 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü

 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri

2.Ders: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları 
 5 Kasım Perşembe 19.00 - 21.00

 

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak

 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek

 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü

 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi

3. Ders: Dijital Ekosistem ve Sosyal Medyada Tüketici Deneyimi
7 Kasım Cumartesi 11.00 - 14.00
 • Sosyal medya iletişiminde yaklaşım yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde strateji yaratmak 

 • Sosyal medya iletişiminde kapsam ve içerik yaratmak

 • Sosyal medya iletişiminde deneyim yaratmak

 • Sosyal medya iletişimini yönetmek

 • Sosyal medya iletişiminde ölçümleme

​​​

4. Ders: Online Video  10 Kasım Salı 19.00 - 21.00

 • Online video reklamının amaçları 

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  -  Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  -  Seeding 
  -  Display entegre çalışmalar
  -  Sponsorluk 

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil video

 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler

5. Ders: Display Reklamın Markalaşma Sürecindeki Yeri ve de Önemi...

12 Kasım Perşembe 19.00 - 21.00

 • Display reklam kullanım amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Banner

 • Rich Media

 • Advertorial

 • Sponsorluk

 • Text link

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil display

6. Ders: Performans Pazarlaması 14 Kasım Cumartesi 11.00 - 14.00 
 

•    Performans pazarlamasının amaçları
•    Değişen satın alma kavramları 
•    Affiliate marketing nedir? 
•    Sistem nasıl çalışır?
•    Başarılı örnekler  

7. Ders: SEO (Search Engine Optimization)  17 Kasım Salı 19.00 - 21.00
 • SEO Nedir?
 • Arama Motorları Geçmişi
 • Google Güncellemeleri
 • SEO vs. Diğer Kanallar
 • Kelime Araştırması
 • Kullanıcı Davranışına Göre Arama Sorguları
 • Zengin Kartlar
 • Google Sayfamı Nasıl Görüyor?
 • Sayfa Başlığı / Açıklaması
 • Heading Etiket Yapısı
 • Sayfa İçeriği
 • URL Yapısı
 • Breadcrumbs / Site İçi Linkleme Ve Kategorizasyon Yapısı Oluşturma
 • Sayfa Durum Kodları Ve Protokolleri
 • Canonical Etiketi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?
 • SEO Uyumlu Pagination Yapısı Kurma
 • Site Haritası ve Robots.txt
 • NoFollow vs. NoIndex
 • Site Hızı
 • Resim Optimizasyonu
 • Mobil Uyumluluk
 • Mobile First Indexing

8.Ders: SEM (Search Engine Marketing) 19 Kasım Perşembe 19.00 - 21.00
 • Kampanya Yapılandırma

 • Reklam Sıralaması ve Kalite Puanı

 • Yatırım Getirisi, Hedef ve Dönüşüm Takibi

 • Esnek Teklif Stratejileri

 • Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları

 • Görüntülü Reklamlar

 • Yeniden Pazarlama

 • Diğer Kampanya Türleri

 • Reklam Performansı Takibi

 • Yardımcı Araçlar ve Raporlama

9.Ders: Sosyal Medya Yönetimi 21 Kasım Cumartesi 11.00 - 16.00

 • Sosyal medyada büyük resim

 • Sosyal medyanın amaçları

 • Sosyal medya reklamcılığı

 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları

 • Mobil sosyal medya

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

  • Sosyal Medya Yönetimi

  • Sayfa yönetimi

 • Hesaplar arası koordinasyon

 • Kreatifin performansa etkisi

 • Başarılı Örnekler (SM kanalları)

 

10.Ders: İçerik Pazarlaması 24 Kasım Salı 19.00 - 22.00

 • İçerik pazarlaması nedir? 

 • Yeni bir şey midir?

 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?

 • Neden gelişmektedir?

 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?

 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

      - İçerik fazlalığı
      - Organik erişim
      - Gereksiz ve etkisiz içerik

 • Başarılı örnekler

 

 

11.Ders: Oyun İçi Reklamlar & Espor 26 Kasım Perşembe 19.00 - 21.00

Oyun İçi Reklamlar

 • Oyun içi reklamın amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Mobil gaming

 • Başarılı örnekler

 E-Spor

 • Oyun’dan Espor’a nasıl geldik?

 • Dijital Oyun ve Espor nedir?

 • Global ve Yerel Sektör bilgileri 

 • Dijital Oyun ve Espor içeriğinin önemi

 • Markaların ve Tüketicilerin Dijital Oyun ve Espor Ekosistemindeki Yeri

​​

12. Ders: Medya Planlama ve Ölçümleme 28 Kasım Cumartesi 11.00 - 14.00

 • Medya planlama stratejinin neresinde?

 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? (Ratecard, hedefler, vb.)

 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama

 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon

 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)

 • Örnekler

Medya Planlama Workshop: Şimdi sıra sizde!*  
21 Kasım Cumartesi 14.00 - 17.00
*Workshop oturumu sadece 72 saatlik Sertifika Programı'nda yer almaktadır.

13.Ders: Dijital Kampanya Stratejisi, MIXX Ödüllü Projeler                     1 Aralık Salı 19.00 - 22.00

 • Her şeyin özü brief

 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)

 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)

 • Dijital strateji oluşturmak (Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)

 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?

 • Önemli etkenler (creative vb.)

 • Örnek strateji ve kampanyalar (iyi işler – Mixx caseler)

ONLINE DEĞERLENDİRME SINAVI  3 Aralık Perşembe 19.00 - 21.00

ÖNEMLİ NOT: 13. Ders sonunda yapılacak Online Değerlendirme Sınavı'yla 36 saatlik Dijital Pazarlama İletişimi Eğitimi sona erer. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan alan katılımcılar BÜYEM tarafından Başarı Belgesi almaya hak kazanır. Sınava katılmayan ve derslere %80 devam koşulunu yerine getiren katılımcılar Katılım Belgesi alır. 

Programın geri kalanı sadece 72 saatlik Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı katılımcıları için devam eder.  3 Aralık'taki Online Değerlendirme Sınavı Sertifika Programı katılımcıları için bir Ara Sınav niteliğindedir.

Eğitim sonundaki değerlendirme puanı  %30 Ders Devamlılığı %30 Ara Sınav %40 Final Sunumları üzerinden hesaplanacaktır.

14.Ders: Doğal (Native) Reklam  5 Aralık Cumartesi 11.00 - 14.00

 

 • Native reklamın içerik pazarlamasından farkı nedir?

 • Native reklam yeni midir? 

 • Native reklam türleri nelerdir?

 • Neden tercih edilir?

 • Hangi platformlarda kullanılır?

 • Native reklamın mobildeki kullanımı

 • Başarılı örnekler

15.Ders: Dijital Ses (Audio)  8 Aralık Salı 19.00 - 22.00

 

 • Sesin Gelişimi

 • Sesin Gücü

 • Markalar İçin Ses

 • Dünya'da ve Türkiye'de Dijital Ses Reklamcılığı

 • Formatlar & Cihazlar

 • Ses Reklam Formatları & Hedeflemeler

 • Markalı Podcastler

 • Satış Kanalları

16.Ders: Veri  10 Aralık Perşembe 19.00 - 22.00
 • Büyük veri nedir?

 • Nasıl toplanır?

 • Nasıl entegre edilir ve nasıl kullanılır?

 • Hedefleme nedir?

 • Büyük veri bireysel reklama nasıl dönüşür?

 • Başarılı örnekler

17.Ders: Programatik Satın Alma  12 Aralık Cumartesi 11.00 - 14.00
 • Programatik satın alma nedir?

 • RTB nedir?

 • Sistem nasıl işler?

 • Büyük veri programatikte nasıl kullanılır?

 • Programatik, reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) nasıl etkiler?

 • Dynamic Creative Optimization nedir?

 • Başarılı örnekler

18.Ders: Influencer Pazarlaması  15 Aralık Salı 19.00 - 21.00
 • Türkye'de ve Dünya'da Influencer Pazarlaması

 • Influencer Pazarlaması'nın Temel Kuralları

 • Bütçelendirme Kriterleri

 • Influencer Pazarlaması Ajansları Nasıl Çalışır?

 • Marka ve Influencer İş birlikleri

 • Influencer Pazarlaması Trendleri

19. Ders: Eposta Pazarlaması  17 Aralık Perşembe 19.00 - 21.00
 • E-posta pazarlaması

 • E-posta pazarlama yöntemleri

 • Hedef Kitle Segmentasyonu

 • Başarılı e-posta pazarlama kampyanları yöntemleri

 • Ölçümleme

20. Ders: Kullanıcı Deneyimi Tasarımı  19 Aralık Cumartesi 11.00 - 14.00
 • Neden bu kadar sık ve çok tasarım konuşuyoruz?

 • Müşteri Deneyimi Tasarımı nedir?

 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı nedir?

 • Deneyimi tasarlamak kimin işi?

 • Deneyimi tasarlamanın doğru yolu nedir?

 • Gelecekte deneyimi kim tasarlayacak?

21. Ders: E-ticaret 101  22 Aralık Salı 19.00 - 22.00
 • Rakamlarla Dünyada ve Türkiye’de E-ticaret

 • E-ticaretle Ticaret Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

 • E-ticaret Ekosistemi

 • E-ticaret ve Müşteri Temas Noktalarının Önemi

Proje Sunumları  26 Aralık Cumartesi 11.00 - 17.00

22.Ders: Geleneksel Mecraların Dijitalleşmesi   24 Aralık Perşembe 19.00-21.00

 • TV

 • Gazete-dergi

 • Radyo

 • Outdoor

 • Trendler ( IoT, Voice assistants, Voice search, AI, Extended reality / mixed reality, AR/VR, Smart TV vb. gibi.)

Öğrendiklerimizi test etme zamanı