top of page

Program İçeriği

 

 

Akademik Program Koordinatörü:
Prof.Dr. Hande Türker - Boğaziçi Üniversitesi

Giriş: Türkiye'de dijital medya sektörüne genel bakış 

 • Eğitimin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme

 • Dijital reklam yatırımları

 • Kullanıcı rakamları

 • Dijitalin pazarlama bileşenleri içinde özel bir yeri var mıdır?

 • Dijital pazarlama eko-sistemi

 • Sektördeki yeni trendler ve bunların pazarlama iletişimine etkisi

 • Brief

1.Ders: Dijital Etkileşimler

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları

 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol

 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü

 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri

2.Ders: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları 

 

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak

 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek

 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü

 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi

3. Ders: Dijital İletişimde Değer ve Fark Yaratmak
 • Dijital iletişimde yaklaşım yaratmak

 • Dijital iletişimde strateji yaratmak 

 • Dijital iletişimde kapsam ve içerik yaratmak

 • Dijital iletişimde deneyim yaratmak

 • Dijital iletişimi yönetmek

 • Dijital iletişimde ölçümleme

​​​

4. Ders: Display Reklamın Markalaşma Sürecindeki Yeri ve de Önemi...

 • Display reklam kullanım amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Banner

 • Rich Media

 • Advertorial

 • Sponsorluk

 • Text link

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil display

5. Ders: Online Video

 • Online video reklamının amaçları 

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  -  Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  -  Seeding 
  -  Display entegre çalışmalar
  -  Sponsorluk 

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil video

 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler

6.Ders: Doğal (Native) Reklam 

 

 • Native reklamın içerik pazarlamasından farkı nedir?

 • Native reklam yeni midir? 

 • Native reklam türleri nelerdir?

 • Neden tercih edilir?

 • Hangi platformlarda kullanılır?

 • Native reklamın mobildeki kullanımı

 • Başarılı örnekler

7. Ders: Performans Pazarlaması

•    Performans pazarlamasının amaçları
•    Değişen satın alma kavramları 
•    Affiliate marketing nedir? 
•    Sistem nasıl çalışır?
•    Başarılı örnekler  

8.Ders: Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim

 • Sosyal medyanın amaçları

 • Sosyal medya reklamcılığı

 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları

 • Mobil sosyal medya

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

  • Sosyal Medya Yönetimi

  • Sayfa yönetimi

 • Hesaplar arası koordinasyon

 • Kreatifin performansa etkisi

 • Başarılı Örnekler (SM kanalları)

 

9. Ders: SEO (Search Engine Optimization) 
 • SEO Nedir?

 • SEO vs. Diğer Kanallar

 • SEO Süreçleri

 • Teknik Süreçler

 • İçerik Optimizasyonu

 • Off-page SEO

 • SEO Araçları

10.Ders: SEM (Search Engine Marketing)
 • Kampanya Yapılandırma

 • Reklam Sıralaması ve Kalite Puanı

 • Yatırım Getirisi, Hedef ve Dönüşüm Takibi

 • Esnek Teklif Stratejileri

 • Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları

 • Görüntülü Reklamlar

 • Yeniden Pazarlama

 • Diğer Kampanya Türleri

 • Reklam Performansı Takibi

 • Yardımcı Araçlar ve Raporlama

11.Ders: İçerik Pazarlaması 

 • İçerik pazarlaması nedir? 

 • Yeni bir şey midir?

 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?

 • Neden gelişmektedir?

 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?

 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

      - İçerik fazlalığı
      - Organik erişim
      - Gereksiz ve etkisiz içerik

 • Başarılı örnekler

 

 

12.Ders: Dijital Kampanya Stratejisi, MIXX Ödüllü Projeler                    

 • Her şeyin özü brief

 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)

 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)

 • Dijital strateji oluşturmak (Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)

 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?

 • Önemli etkenler (creative vb.)

 • Örnek strateji ve kampanyalar (iyi işler – Mixx caseler)

13.Ders: Veri 
 • Büyük veri nedir?

 • Nasıl toplanır?

 • Nasıl entegre edilir ve nasıl kullanılır?

 • Hedefleme nedir?

 • Büyük veri bireysel reklama nasıl dönüşür?

 • Başarılı örnekler

14. Ders: Medya Planlama ve Ölçümleme

 • Medya planlama stratejinin neresinde?

 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? 

 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama

 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon

 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)

 • Örnekler

Medya Planlama Workshop: Şimdi sıra sizde!*  

ONLINE DEĞERLENDİRME TESTİ:
Tüm katılımcılara BÜYEM, IAB ve IAB Europe tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

 • Programı devam koşulunu yerine getirerek tamamlayan katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilecek Katılım Belgesi'ni almaya hak kazanır. .Programa en az %80 devam zorunluluğu vardır.

 • Katılımcılar  tüm koşulları yerine getirmeleri halinde BÜYEM tarafından verilecek sertifikayı almaya hak kazanır.

 • Programın ortasında bir Online Değerlendirme Testi (Ara Sınav) yapılır. Katılımcıların program sonunda alacakları ortalama puan; Derse Devamlılık Notu (%40'ı), Ara Sınav Notu (%30'ı), Final Sunumlar (%30'u) şeklinde hesaplanır.

15.Ders: Programatik Satın Alma  
 • Programatik satın alma nedir?

 • RTB nedir?

 • Sistem nasıl işler?

 • Büyük veri programatikte nasıl kullanılır?

 • Programatik, reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) nasıl etkiler?

 • Dynamic Creative Optimization nedir?

 • Başarılı örnekler

16.Ders: Oyun İçi Reklamlar & Espor 

Oyun İçi Reklamlar

 • Oyun içi reklamın amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Mobil gaming

 • Başarılı örnekler

 E-Spor

 • Oyun’dan Espor’a nasıl geldik?

 • Dijital Oyun ve Espor nedir?

 • Global ve Yerel Sektör bilgileri 

 • Dijital Oyun ve Espor içeriğinin önemi

 • Markaların ve Tüketicilerin Dijital Oyun ve Espor Ekosistemindeki Yeri

​​

17.Ders: Dijital Ses (Audio)  

 

 • Sesin Gelişimi

 • Sesin Gücü

 • Markalar İçin Ses

 • Dünya'da ve Türkiye'de Dijital Ses Reklamcılığı

 • Formatlar & Cihazlar

 • Ses Reklam Formatları & Hedeflemeler

 • Markalı Podcastler

 • Satış Kanalları

18.Ders: Influencer Pazarlaması 
 • Türkye'de ve Dünya'da Influencer Pazarlaması

 • Influencer Pazarlaması'nın Temel Kuralları

 • Bütçelendirme Kriterleri

 • Influencer Pazarlaması Ajansları Nasıl Çalışır?

 • Marka ve Influencer İş birlikleri

 • Influencer Pazarlaması Trendleri

19. Ders: Omnichannel Dijital Pazarlama
 • CRM Nedir?

 • Satın Alma Kararları Nasıl Verilir?

 • Satın Alma Kararları Nasıl Verilir?

 • Kurumsal Database Oluşturulması, Yeni Müşteri Verisi Kazanımı

 • Müşteri ile Temas Noktaları 

 • Multichannel Pazarlama'dan Omnichannel Pazarlama'ya

 • Omnichannel Kanallar

 • Pazarlama Otomasyonu

20. Ders: Kullanıcı Deneyimi Tasarımı  
 • Kullanıcı Deneyimi nedir?

 • Müşteri Deneyimi nedir?

 • Kullanılabilirlik ve Önemi

 • Araştırma yöntemleri ve bu yöntemlerin hangi durumda ne şekilde uygulandığı

21. Ders: E-ticaret 101  
 • Rakamlarla Dünya'da ve Türkiye’de E-ticaret

 • E-ticaretle Ticaret Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

 • E-ticaret Ekosistemi

 • E-ticaret ve Müşteri Temas Noktalarının Önemi

22.Ders: Geleneksel Mecraların Dijitalleşmesi 

 • TV

 • Gazete-dergi

 • Radyo

 • Outdoor

 • Trendler ( IoT, Voice assistants, Voice search, AI, Extended reality / mixed reality, AR/VR, Smart TV vb. gibi.)​​

Proje Sunumları 

Öğrendiklerimizi test etme zamanı

 

bottom of page