top of page

Program İçeriği (24 saat / 4 hafta)

 

 

Akademik Program Koordinatörü:
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker

1.Ders: Dijital Dönüşüm

 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları

 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol

 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü

 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri

2. Ders: Dijital İletişimde Değer ve Fark Yaratmak

 • Dijital iletişimde yaklaşım yaratmak

 • Dijital iletişimde strateji yaratmak 

 • Dijital iletişimde kapsam ve içerik yaratmak

 • Dijital iletişimde deneyim yaratmak

 • Dijital iletişimi yönetmek

 • Dijital iletişimde ölçümleme

3. Ders: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları

 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak

 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek

 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü

 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi

4.Ders: Display Reklamın Markalaşma Sürecindeki Yeri ve Önemi 

 • Display reklam kullanım amaçları

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları

 • Banner

 • Rich Media

 • Advertorial

 • Sponsorluk

 • Text link

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil display

5.Ders: Online Video

 • Online video reklamının amaçları 

 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  -  Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  -  Seeding 
  -  Display entegre çalışmalar
  -  Sponsorluk 

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

 • Mobil video

 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler

6.Ders: Performans Pazarlaması

•    Performans pazarlamasının amaçları

•    Değişen satın alma kavramları

•    Affiliate marketing nedir? 

•    Sistem nasıl çalışır?

•    Başarılı örnekler  

7.Ders: SEO / SEM

SEO (Search Engine Optimization)
- SEO Nedir?
- Arama Motorları Geçmişi
- Google Güncellemeleri
- SEO vs. Diğer Kanallar
- Kelime Araştırması
- Kullanıcı Davranışına Göre Arama Sorguları
- Zengin Kartlar
- Google Sayfamı Nasıl Görüyor?
- Sayfa Başlığı / Açıklaması
- Heading Etiket Yapısı
- Sayfa İçeriği
- URL Yapısı
- Breadcrumbs / Site İçi Linkleme Ve Kategorizasyon Yapısı Oluşturma
- Sayfa Durum Kodları Ve Protokolleri
- Canonical Etiketi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?
- SEO Uyumlu Pagination Yapısı Kurma
- Site Haritası ve Robots.txt
- NoFollow vs. NoIndex
- Site Hızı
- Resim Optimizasyonu
- Mobil Uyumluluk
- Mobile First Indexing


SEM (Search Engine Marketing)
- Kampanya Yapılandırma
- Reklam Sıralaması ve Kalite Puanı
- Yatırım Getirisi, Hedef ve Dönüşüm Takibi
- Esnek Teklif Stratejileri
- Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları
- Görüntülü Reklamlar
- Yeniden Pazarlama
- Diğer Kampanya Türleri
- Reklam Performansı Takibi
- Yardımcı Araçlar ve Raporlama

8.Ders: Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim

 • Sosyal medyanın amaçları

 • Sosyal medya reklamcılığı

 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları

 • Mobil sosyal medya

 • Kampanya formatları & fiyatlandırma

  • Sosyal Medya Yönetimi

  • Sayfa yönetimi

 • Hesaplar arası koordinasyon

 • Kreatifin performansa etkisi

 • Başarılı Örnekler (SM kanalları)

9. Ders: İçerik Pazarlaması

 • İçerik pazarlaması nedir? 

 • Yeni bir şey midir?

 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?

 • Neden gelişmektedir?

 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?

 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

      - İçerik fazlalığı
      - Organik erişim
      - Gereksiz ve etkisiz içerik

 • Başarılı örnekler

10.Ders: Medya Planlama ve Ölçümleme

 • Medya planlama stratejinin neresinde?

 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? (Ratecard, hedefler, vb.)

 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama

 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon

 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)

 • Örnekler

11.Ders: Programatik Satın Alma 

 • Programatik satın alma nedir?

 • RTB nedir?

 • Sistem nasıl işler?

 • Büyük veri programatikte nasıl kullanılır?

 • Programatik, reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) nasıl etkiler?

 • Dynamic Creative Optimization nedir?

 • Başarılı örnekler

12. Ders: Dijital Kampanya Stratejisi, MIXX Ödüllü Projeler

 • Her şeyin özü brief

 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)

 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor?)

 • Dijital strateji oluşturmak (Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)

 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?

 • Önemli etkenler (kreatif vb.)

 • Örnek strateji ve kampanyalar (11. MIXX Awards Türkiye başarılı proje örnekleri)

ONLINE DEĞERLENDİRME TESTİ
Tüm katılımcılara IAB ve IAB Europe tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

 • Derslerin sonunda yapılacak Online Değerlendirme Sınavı'yla 24 saatlik Dijital Pazarlama İletişimi Eğitimi sona erer. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan alan katılımcılar online olarak Boğaziçi Üniversitesi Başarı Başarı Belgesi almaya hak kazanır. Sınava katılmayan ancak derslere %80 devam koşulunu yerine getiren katılımcılar online olarak Boğaziçi Üniversitesi Katılım Belgesi almaya hak kazanır

bottom of page